REA 10% för alla produkts

Försäljningsvillkor

De här allmänna villkoren är tillämpade på det köpesavtal mellan dig som konsument och Nuha Phone AB, organisationsnummer: 559113-4191, nedan kallat "SM”. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) sat Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på www.nuhaphone.se.

  • Priser och avgifter

De priser som anges på denna webbplats anges inklusive mervärdesskatt (moms).

  • Upprättande av avtal om köp

Nuha Phone varor beställs på www.nuhaphone.se . Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av    Nuha Phone via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningstillfället. Genom beställningen accepterar du dessa villkor. Nuha Phone  ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. I dagsläget kan avtal endast ingås med kunder som är folkbokförda i Sverige.

  • Force majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Swedenmobiles skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Swedenmobiles förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som konsument rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

  • Produktinformation

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus förbehåller sig Nuha Phone att korrigera detta i efterhand. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Nuha Phone inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Elektronikprodukter som säljs av Nuha Phone kan vara importerade från ett annat land, vilket kan medföra att menyspråk eller bruksanvisningen saknar svenska. I de fall hänvisar vi till tillverkarenswebbplats för nedladdning av svensk bruksanvisning i digitalt format. Detta är för att kunna hålla rätt pris till slutkund samt vid otillgänglighet av produkten hos svenska leverantörer.

  • Övrigt

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Sweden Mobiles kundtjänst.

Kontaktuppgifter till vår kundtjänst finner du under fliken kontakta oss.


Categories

Top sellers

Information

Manufacturers

New products

Specials

No special products at this time.

Suppliers