REA 10% för alla produkts

Garantivillkor

  • Garanti och Reklamation

Ett års tillverkargaranti- och support tillämpas på alla elektroniska produkter som säljs av Nuha Phone AB .
då produkten påverkas av användarslitage. Vid garanti- och RMA ärenden rekommenderar vi att du först kontaktar tillverkaren, skulle tillverkaren inte kunna hjälpa dig kan servicen skötas av Nuha Phone AB . Servicetiden kan ta upp till sex veckor beroende på arbetskön i serviceverkstaden. Nuha Phone AB ansvarar inte för några ersättningar så som likvida medel eller liknande på grund av fördröjd reparation eller ärendehantering som omfattas inom garantin. Vid yttre åverkan, fuktskada kläm- eller tappskada gäller ej garantin. Om felsökningen visar att det är en yttre åverkan eller inget fel, tillkommer felsökningsavgift utan åtgärd på 488kr inklusive moms.

  • CE och FCC-märkning

Produkter som säljs av Nuha Phone AB är CE-märkta, undantagsvis FCC-märkta produkter som är importerade från länder utanför Europa, exempelvis USA. Det framkommer dock sällan att vi importerar FCC-märkta produkter och då gör vi detta endast när produkten inte ännu nått den svenska marknaden eller vid otillgänglighet hos våra europeiska leverantörer.

CE-märkning är ett krav för att en produkt skall få säljas i Europa och FCC är motsvarande märkning för att produkten skall få säljas på den amerikanska marknaden. Märkningarna garanterar att produkten är säker och testad för användning enligt de regler som finns inom EU respektive USA. 


Categories

Top sellers

Information

Manufacturers

New products

Specials

No special products at this time.

Suppliers